สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
สินค้า
เมนู
รายงาน
อื่นๆ

แอปฯสำหรับแคชเชียร์คืออะไร

แอปฯแคชเชียร์ คือ Software ชุดเดียวกับจุดออกสินค้า โดยเลือกหน้าที่แคชเชียร์ ตามแต่ที่ Admin กำหนดไว้ว่าจะมีแคชเชียร์ได้กี่ตัว โดยใน 1 ร้าน จะต้องมีแคชเชียร์หลัก 1 ตัวเสมอ มีหน้าที่ Confirm Transaction ต่างๆที่ได้รับจากพนักงานเสริฟ รวมถึงรับเงิน ทอนเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของแคชเชียร์อยู่แล้ว

จะเห็นว่าเมื่อแคชเชียร์ไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง หน้าที่ส่วนใหญ่เหลือเพียงคอนเฟิร์มว่าได้รับเงิน และทอนเงินให้ถูกต้องตามที่พนักงานเสริฟ Input เข้ามา จะทำให้กระบวนการภายในร้านไม่มาคอขวดที่แคชเชียร์อีกต่อไปแล้ว อีกทั้งยังสามารถแบ่งแคขเชียร์ได้ออกเป็นหลายจุด ทำให้เกิดการรับทอนเงินในกรณีเงินสดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ความสามารถโดยรวม

  1. รับ ทอนเงิน ตรวจสอบตาม Input และเงินที่ได้รับจริง
  2. คอนเฟิร์ม Transaction ก่อนสั่งให้จุดออกของ ออกสินค้าอัตโนมัติ
  3. ย้ายโต๊ะ
  4. รวมโต๊ะ
  5. เปิดร้าน ปิดร้าน สรุปเงินทั้งร้าน
  6. ให้ส่วนลด
  7. จัดการบิลทั้งหมด
  8. Void
  9. แยกบิล
  10. ลงค่าใช้จ่าย