สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
สินค้า
เมนู
รายงาน
อื่นๆ

ส่วนจัดการคืออะไร (Back-office)

ส่วนจัดการ หรือ Back-office เป็นระบบหลักในการควบคุมระบบ POS ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าภายในร้านต่างๆ จุดรับเงิน จุดออกสินค้า พนักงานเสริฟ สินค้า เมนูขาย รวมถึงรายงานทางบัญชีต่างๆ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Admin จะเป็นผู้จัดการทั้งหมด

โดยส่วนจัดการสามารถเข้าได้ผ่านเว็บไซต์ในทุก Browser ทั้ง PC และ Mobile app นอกเหนือจากนั้นระบบยังออกแบบมาให้ผู้จัดการสามารถเช็คสถานะร้านในรอบการขายล่าสุดได้ Real time

ความสามารถโดยรวม

  1. ตั้งค่าร้าน
  2. ดูรายงาน
  3. ตั้งค่าสินค้า