สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
สินค้า
เมนู
รายงาน
อื่นๆ

วิธีเข้าส่วนจัดการ (Back-office)

ผ่าน URL https://[workspace].privagepos.com

กรุณาติดต่อเพื่อขอ URL กับฝ่ายประสานงาน ในอนาคตลูกค้าจะสามารถสร้าง workspace ได้ด้วยตัวเอง และจะได้รับ workspace url อัตโนมัติจากระบบ