สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
สินค้า
เมนู
รายงาน
อื่นๆ

ภาพรวมระบบ

Privage POS ประกอบด้วย Software 3 ชุด ทำหน้าที่ต่างกัน 4 หน้าที่ ได้แก่

  1. แคชเชียร์ และจุดออกสินค้า
  2. โมบายแอปฯ สำหรับพนักงานเสิร์ฟ
  3. ส่วนจัดการ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://pos.privageapp.com/download

โดยแต่ละชุดมีหน้าที่ดังนี้

แคชเชียร์ และจุดออกสินค้า

เป็นแอปฯ บน Desktop สามารถใช้งานได้บน Window หรือ Mac โดยสามารถตั้งค่าหน้าที่ให้เป็นจุดรับเงิน (แคชเชียร์) หรือจุดออกสินค้าได้ เช่น แคชเชียร์ชั้นล่าง แคชเชียร์ชั้นบน บาร์น้ำชั้นล่าง บาร์น้ำชั้นบน และครัว เป็นต้น โดย

แคชเชียร์

มีหน้าที่เพียง Confirm order, Confirm การรับเงิน ทอนเงิน เป็นหลัก โดยข้อมูลจะมาจากโมบายแอปฯ สำหรับพนักงานเสริฟ

จุดออกสินค้า

มีหน้าที่ Confirm การออกสินค้า ตามออเดอร์ที่ขึ้นในระบบ (ซึ่งได้รับการ Confirm จากแคชเชียร์แล้ว) รวมถึงตรวจสอบสินค้าคงคลัง ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานระบบ Inventory

โมบายแอปฯ สำหรับพนักงานเสิร์ฟ

เพื่อการกระจายงานในการช่วยกรอกออเดอร์ของแคชเชียร์ Privage POS จึงมี Mobile application สำหรับพนักงานเสริฟ สามารถเช็คบิลและกดชำระเงินได้ จากนั้นจึงให้แคชเชียร์ Confirm อีกครั้บ

ส่วนจัดการ

จัดการภายในร้านทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจุดแคชเชียร์ จุดออกสินค้า พนักงานเสริฟ รวมถึงสินค้า และการตั้งค่าร้านต่างๆ โดยส่วนจัดการเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูล Real time ทำให้ผู้จัดการสามารถเช็คยอดได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ลักษณะส่วนจัดการจะเป็น https://workspacename.privagepos.com/admin