สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
สินค้า
เมนู
รายงาน
อื่นๆ

รูปแบบการเดินออเดอร์

กรณีรับเงินสด

 1. พนักงานเสริฟ รับออเดอร์จากลูกค้า
 2. กรอกรายละเอียดออเดอร์ลง "โมบายแอปฯพนักงานเสริฟ"
 3. แสดงจำนวนเงินให้กับลูกค้า
 4. รับเงินจากลูกค้า
 5. กด "ชำระเงิน"
 6. เลือกประเภทการรับชำระเงิน
 7. นำเงินไปที่แคชเชียร์
 8. ส่งให้แคชเชียร์
 9. รับเงินทอน พร้อมสลิปใบเสร็จ
 10. นำใบเสร็จ ไปรับสินค้าที่จุดรับสินค้าที่ต้องไปรับเองเพื่อเสริฟ
 11. นำใบเสร็จ Scan เพื่อค้นหาออเดอร์
 12. รับมอบสินค้า จากจุดส่งของ
 13. นำสินค้าพร้อมเงินทอน และใบเสร็จ ส่งมอบให้กับลูกค้า

จะเห็นว่ากระบวนการสั่งของด้วยเงินสด นั้นใช้เวลาในการเดินไปกลับไปรอบเดียวเท่านั้น ในชณะที่ระบบที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผับโดยเฉพาะ จำเป็นต้องเดิน 2 รอบ ทำให้ประหยัดเวลารับเงินและส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้น

กรณีลงบิล ค่อยชำระ

สั่งสินค้า

 1. พนักงานเสริฟ รับออเดอร์จากลูกค้า
 2. กรอกรายละเอียดออเดอร์ลง "โมบายแอปฯพนักงานเสริฟ"
 3. กด "ลงบิล"
 4. สถานะโต๊ะจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึงโต๊ะนี้มีการลงบิลอยู่
 5. แคชเชียร์กด Confirm ออเดอร์ (กรณีตั้งค่าให้ต้องกด Confirm)
 6. หากตั้งค่าให้แคชเชียร์ Confirm อัตโนมัติ สามารถไปที่จุดรับสินค้าได้เลย
 7. นำใบรับสินค้าจากแคชเชียร์ไปรับสินค้า
 8. รับมอบสินค้า จากจุดส่งของ
 9. นำสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้า

ปิดโต๊ะชำระเงิน

 1. พนักงานเสริฟเลือกโต๊ะที่ต้องการเช็คบิล โดยกดแช่ในโต๊ะสีแดงนั้น
 2. เลือก "ปิดโต๊ะ ชำระเงิน"
 3. แสดงจำนวนเงินให้ในโมบายแอปฯกับลูกค้า
 4. รับเงินจากลูกค้า
 5. เลือกประเภทการรับชำระเงิน
 6. นำเงินไปที่แคชเชียร์
 7. ส่งให้แคชเชียร์
 8. รับเงินทอน พร้อมสลิปใบเสร็จ
 9. นำเงินทอนและใบเสร็จมอบให้กับลูกค้า